Protetika II.

Ošetření adhesivně upevněnými náhradami ve frontálním a distálním úseku

Praktický kurz preparace a fixace adhezivně lepených náhrad na Frasaco modelech

Pátek

9:00 - 10:00 estetické parametry léčby

10:00 - 11:00 výběr barvy zubu, barevná struktura zubu, SPECTROSHADE - použití spektrofotometru

11:00 - 11:30 občerstvení

11:30 - 13:00 teoretické předpoklady preparace a lepení faset

13:00 - 14:00 oběd

14:00 - 14:20 preparace na fasetu (11 - Diastema) - prezentace a video

14:20 - 15:00 preparace na fasetu (11 - Diastema) - praktická část

15:00 - 15:30 občerstvení

15:30 - 15:50 preparace na fasetu (21 - Butt-Joint) - prezentace a video

15:50 - 17:00 preparace na fasetu (21 - Butt-Joint) - praktická část

17:00 - 17:30 občerstvení

17:30 - 17:50 preparace na fasetu (12 - Feather-Edge) - prezentace a video

17:50 - 18:30 preparace na fasetu (12 - Feather-Edge) - praktická část

19:30 Společná večeře

Sobota

9:00 - 10:00 posouzení stavu zubu v distálním úseku před léčbou

10:00 - 11:00 teoretické předpoklady preparace a lepení zubů v distálním úseku

11:00 - 11:30 občerstvení

11:30 - 11:50 preparace moláru (26 - Onlay) - prezentace a video

11:50 - 13:00 preparace moláru (26 - Onlay) - praktická část

13:00 - 14:00 oběd

14:00 - 14:20 preparace premoláru (25 - Overlay) - prezentace a video

14:20 - 15:30 preparace premoláru (25 - Overlay) - praktická část

15:30 - 16:00 občerstvení

16:00 - 16:45 lepení fasety na preparovaný pilíř (21 - Butt-Joint) nahřátým kompozitem - praktická část

16:45 - 17:30 lepení onlay na preparovaný pilíř (26) nahřátým kompozitem - praktická část

17:30 Předání diplomů, závěr kurzu


Během kurzu:

 • postupy vám prezentujeme na fotkách a videu
 • pracujete v ordinacích zubního centra na fantomových hlavách firmy Frasaco
 • zuby preparujete za použití Vašich lupových brýlí nebo operačního mikroskopu Zeiss nebo CJ-Optik, které jsou k dispozici v každé ordinaci

V ceně kurzu je zahrnuto:

 • preparační diamanty
 • preparované zuby Frasaco
 • kopie prezentace v PDF
 • občerstvení během přestávek
 • obědy
 • páteční společná večeře


Přineste si s sebou:

 • červené a modré preparační kolénko
 • lupové brýle

Počet účastníků kurzu: 6

Cena kurzu: 30.000 Kč

Termín: 13.-14.9.2024

Fotogalerie

Online rezervace

Zarezervujte si místo včas. Rezervaci vám potvrdíme e-mailem.