Parodontologie III.

Chirurgická léčba a následná sanace chrupu s parodontitidou Stage III a IV

Praktický kurz pro zubní lékaře na speciálních modelech se zaměřením na resektivní (včetně chirurgického prodloužení klinické korunky), mukogingivální a regenerativní chirurgii parodontu.


Pátek

9:00 - 10:30 chirurgická propedeutika, typy řezů, laloků a sutur, resektivní kostní chirurgie,

osteoplastika, ostektomie, apikálně posunutý lalok, palatinálně ztenčený lalok

10:30 - 11:00 občerstvení

11:00 - 12:30 chirurgické prodloužení klinické korunky ve frontálním úseku, chirurgické obnažení

okraje preparace v distálním úseku, protetické postupy - načasování

12:30 - 13:30 oběd

13:30 - 14:30 nácvik řezů a šití chirurgických ran - praktická část

14:30 - 15:30 chirurgické obnažení okraje preparace v distálním úseku - praktická část

15:30 - 16:00 občerstvení

16:00 - 17:00 chirurgické prodloužení klinických korunek ve frontálním úseku - praktická část

17:00 - 18:30 další léčba pacientů po úspěšném zvládnutí kroku 2 a 3 parodontální terapie.

Implantologie, protetika

19:30 Společná večeře


Sobota

9:00 - 10:30 CAF - koronárně posunutý lalok, coronally advanced flap with releasing incision,

coronally advanced envelope flap. Řezy, práce s lalokem, bilaminární technika, sutura

10:30 - 11:00 občerstvení

11:00 - 12:30 CAF - praktická část

12:30 - 13:30 oběd

13:30 - 15:00 regenerativní chirurgické techniky nitrokostních defektů - MIST, SFA, CT Wall technika, chirurgické řešení furkačních defektů.

15:00 - 15:30 občerstvení

15:30 - 17:00 MIST - praktická část

17:30 Předání diplomů, závěr kurzu


Během kurzu:

  • postupy vám prezentujeme na fotkách a videu
  • operace provádíte na speciálních parodontálních modelech


V ceně kurzu je zahrnuto:

  • kopie prezentace v PDF
  • modely, na kterých probíhá výcvik a které si ponecháte
  • občerstvení během přestávek
  • páteční společná večeře
  • sobotní oběd


Přineste si s sebou:

  • lupové brýle


Počet účastníků kurzu: 8

Cena kurzu: 30.000 Kč

Termíny 

29.11.-30.11.2024 volná místa

6.12.-7.12.2024. OBSAZENO !!!!

Fotogalerie

Online rezervace

Zarezervujte si místo včas. Rezervaci vám potvrdíme e-mailem.